Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Zjazd absolwentów 2015

W dn. 10 paździenika 2015 r w murach naszej szkoły z okazji jej 120-lecia istnienia odbył się zjazd absolwentów

Artykuły