Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-03-02

  Imieniny: Halszki, Heleny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1027314
  • Do końca roku: 304 dni
  • Do wakacji: 115 dni

Promocja zdrowia

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)
 
Nasza szkoła otrzymała cerytyfikat "Szkół promujących zdrowie" 
 
Szkołę, która chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:
 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły/placówki oraz zawarte w jej dokumentacji,
 • otwartość na zmiany,
 • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły/placówki, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
 • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia. 
Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Artykuły