Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Świetlica szkolna

Uczniowie naszej szkoły 
mają możliwość przebywania w świetlicy szkolnej 
od godziny 630 do 1600

 

 

Podczas zajęć dzieci mają możliwość przede wszystkim miło spędzić czas. Wspólne zabawy, zajęcia plastyczne oraz muzyczne, tańce, gry stolikowe, zabawy ruchowe na boisku i placu zabaw to zajęcia, w których dzieci chętnie biorą udział. Każde dziecko ma możliwość odrobienia zadań domowych.

 

Opiekę nad uczniami sprawują następujący nauczyciele:

- Brygida Szymczyk

- Jadwiga Gierszewska


Uczniowie chcący uczestniczyć w zajęciach świetlicowych zgłaszani są przez rodziców, którzy wypisują deklarację przyjęcia dziecka do świetlicy.

 

Dziecko zapisane do świetlicy może opuścić wcześniej świetlicę tylko przy pisemnym zwolnieniu rodziców.

Artykuły