Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Wtorek, 2018-07-17

  Imieniny: Aleksego, Bogdana

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 336135
  • Do końca roku: 167 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Szczęśliwy numerek - regulamin

Członkowie Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem ustalili regulamin, na podstawie którego będzą egzekwowane szczęśliwe numerki.

SZCZĘŚLIWY NUMEREK  - REGULAMIN

 1. Lista "Szczęśliwych numerków" na każdy miesiąc będzie wywieszona w gablotce Samorządu Uczniowskiego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
 2. Informacja zostanie również ogłoszona w pokoju nauczycielskim.
 3. „Szczęśliwy numerek” przypada na każdy poniedziałek i piątek. Przysługuje uczniom gimnazjum i szkoły podstawowej.
 4. "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer  w dzienniku lekcyjnym z pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 5. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
 6. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 7. "Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 8. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na:
 • nieodpowiednie zachowanie w czasie lekcji i przerwy,
 • nieusprawiedliwione nieobecności.