Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Piątek, 2020-12-04

  Imieniny: Barbary, Hieronima

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 923982
  • Do końca roku: 27 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Sprawdzian szóstoklasisty – ważne informacje

W przyszłą środę (1 kwietnia) szóstoklasiści przystąpią do sprawdzianu. Odbędzie się on zgodnie z poniższym harmonogramem:

Część Godzina rozpoczęcia Czas trwania
Część 1. Zadania z języka polskiego i matematyki 900 80 minut
Przerwa
Część 2. Zadania z wybranego języka obcego 1145 45 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony

 • o 40 minut – w przypadku części 1.
 • o 25 minut – w przypadku części 2.

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną do 29 maja br. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca br.) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym sprawdzianie będą opublikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych 1 kwietnia br. odpowiednio:

 • ok. godz. 13:00 – zadania z języka polskiego i matematyki
 • ok. godz. 15:00 – zadania z języków obcych nowożytnych.

Tegoroczny sprawdzian będzie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – dr Marcin Smolik w  liście do szóstoklasistów przypomina kilka ważnych wskazówek, które przydadzą się tego ważnego dnia.