Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Nasza historia

Edukacja w naszej szkole rozpoczęła się 1 kwietnia 1895 r. Szkoła miała być przeznaczona początkowo dla 206 uczniów, których uczyć miało trzech nauczycieli. Koszt budowy szkoły oraz jej utrzymanie pokryła hrabina Schaffgotsch. Stanowisko kierownika szkoły objął Paweł Skiba, natomiast jego współpracownikami zostali dwaj nauczyciele – Ignacy Kusz i Józef Speer. Zgodnie z rozporządzeniem z 30 października 1896r. była to „niemiecka szkoła powszechna". Według danych statystycznych uczęszczało do niej 25% dzieci niemieckich, a 75% dzieci polskich.

Z roku na rok dzieci stale przybywało, dlatego też w 1918 r. w szkole pracowało 6 nauczycieli. W roku 1920 liczba dzieci wzrosła do 420. Dzięki Plebiscytowi i III Powstaniu Śląskiemu decyzją Międzynarodowej Komisji część Goduli, Orzegowa i Chebzia przyłączono do Polski. Już 5 IX 1922 r. 470 uczniów rozpoczęło naukę w ośmioklasowej szkole polskiej, której kierownikiem został Augustyn Pękalla. 30 października 1933 r. Wydział Oświecenia Publicznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadał szkole imię Karola Miarki, naukę pobierało w niej wówczas ponad 500 dzieci.

Po wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r. historia szkoły się powtarza - w kwietniu 1940 r. dzieci z Chebzia rozpoczynają naukę w niemieckiej szkole. Po ponad 5 latach niemieckiej okupacji 27 stycznia 1945r. Chebzie zostaje wyzwolone, a już 3 maja 1945 uczniowie rozpoczynają naukę. Nowym kierownikiem szkoły zostaje Pan Aleksander Górkiewicz, który swą funkcję pełni do roku 1969. Wówczas kierownictwo zostaje powierzone Pani Zofii Tomali. Kolejnym dyrektorem szkoły w 1985 r. zostaje Pani Celina Sachajdak. W 1988 dyrektorem zostaje Pani Joanna Kaiser, która przechodzi na emeryturę w roku 2007.

W roku szkolnym 2002/2003 uchwałą Rady Miejskiej zostało utworzone Gimnazjum Nr 19. Od tej pory funkcjonują obok siebie dwie szkoły: Gimnazjum Nr 19 i Szkoła Podstawowa Nr 5, które tworzą Zespół Szkół Nr 1 w Rudzie Śląskiej. Obecnym dyrektorem placówki jest Pani Joanna Nowak.

 

Szkoła dzisiaj...

Szkoła wraz z salą gimnastyczną przeszła termomodernizację w 2016 roku zyskując nowy wygląd. 

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. w naszej szkole zakończyło działalność Gimnazjum nr 19, a nowy rok szkolny rozpoczeliśmy jako Szkoła Podstawowa nr 5 z klasami gimnazjalnymi. Z kolei od 1 stycznia 2018 połączyliśmy się z Miejskiem Przedszkolem nr 14 i od tego dnia nazwa placówki to Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. 

 

Do dyspozycji uczniów są:

  • odnowione sale lekcyjne,
  • pracownia komputerowa,
  • tablice multimedialne,
  • sala zabaw dla uczniów klas I-III SP,
  • plac zabaw dla uczniów klas I-III SP,
  • biblioteka z czytelnią,
  • sala gimnastyczna,
  • boisko szkolne,
  • świetlica szkolna.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 społeczność szkolna wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły rozpoczęła starania o nadanie naszym placówkom patrona. Uroczysta gala będzie miała miejsce w czerwcu 2022 roku. 

 

Uczniowie mogą korzystać z opieki wysoko kwalifikowanej kadry w tym z pomocy pedagoga, psychologa oraz logopedy szkolnego.

szkic szkoły

Title