Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Zjazd absolwentów 2015

W dn. 10 paździenika 2015 r w murach naszej szkoły z okazji jej 120-lecia istnienia odbył się zjazd absolwentów

Artykuły

Title