Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Promocja zdrowia

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)
 
Nasza szkoła otrzymała cerytyfikat "Szkół promujących zdrowie" 
 
Szkołę, która chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:
  • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły/placówki oraz zawarte w jej dokumentacji,
  • otwartość na zmiany,
  • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły/placówki, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
  • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia. 
Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Artykuły

Title