Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

XIII tom Antologii Poezji Dziecięcej

Antologia Poezji Dziecięcej to tomik, w którym od 13-tu lat zamieszcza się utwory poetyckie uczniów szkół podstawowych oraz gimazjalnych. 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, w którym biorą udział uczniowie z całego województwa, a więc konkurencja jest bardzo duża. 

W ciagu tych lat mamy już drugą uczennicę w murach naszej szkoły, której talent poetycki został dostrzeżony, a jej wiersz opublikowano w XIII tomie Antologii Poezji Dziecięcej. Dominika - uczennica klasy 6-tej wraz z panią polonistką wzięły udział w gali wręczenia dyplomów laureatom. 

Gratulujemy!!!

Title