Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Oni również chodzili do naszej szkoły... Andrzej Klasik

Andrzej Klasik jest absolwentem szkoły w Chebziu. Urodził się 17 grudnia 1943 w Chorzowie i ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach (stopień mgr 1966). 
 Stopnie i tytuły naukowe:
 • dr – WSE Katowice 1969,
 • dr hab. – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1974,
 • profesor zwyczajny – AE Katowice 1983.
Dyscyplina naukowa profesora Andrzeja Klasika to ekonomia, zarządzanie, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, zarządzanie strategiczne, studia prospektywne i analiza strategiczna.
 
Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Wyszej Szkoły Ekonomicznej oraz Akademii Ekonomicznej) od 1966. Jego publikacje obejmują ogółem 640 pozycje, jak Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej, Zagadnienie zgodności decyzji centralnych i gałęziowo–regionalnych, Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. 
Profesor Klasik wypromował 10 doktorów oraz 420 magistrów. Jego odznaczenia to:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997).
Otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody:
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1970, 1975),
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zespołowa (1983),
 • Nagroda Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1986),
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1993),
 • Laur Platynowy Związku Rzemiosła Polskiego (2002),
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej (2005).
Nadal należy do Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (członek Prezydium od 1972), Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN Oddział Katowice (przewodniczący Komisji od 1986) oraz Związku Górnośląskiego (przewodniczący Rady Programowej od 1989), natomiast należał do Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN (przewodniczący Sekcji katowickiej w latach 1978–1983).
Profesor Andrzej Klasik jest ekspertem, doradcą i konsultantem, jego zainteresowania to podróże, jazda na rowerze oraz książki.
Title