Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Oni również chodzili do naszej szkoły... Ks. Andrzej Zocłoński

Urodził się 16 czerwca 1949 r. w Czarnym Lesie, w rodzinie robotniczej jako syn Stanisława i Emy zd. Płazów. Szkołę podstawową ukończył w 1963 r. w Chebziu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.
Studia seminaryjne zostały przerwane służbą wojskową, którą odbywał w latach 1968-1970 w specjalnej jednostce przeznaczonej dla kleryków w Bartoszycach.
 
Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Był kolejno wikariuszem w parafii pw. Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1974–1975), pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej (1975–1977), pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku (1977–1982) oraz pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1982–1983). W 1983 r. został proboszczem parafii pw. św. Anny w Golczowicach w dekanacie głogóweckim
W latach 1990-1997 pełnił funkcję wicedziekana. W 1997 r. zamianowany został proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach. Na wniosek kapłanów dekanatu Biskup Opolski ustanowił go w latach 2000–2006 dziekanem dekanatu Tworków. W uznaniu dla zaangażowania duszpasterskiego biskup opolski odznaczył go w 1999 r. tytułem dziekana honorowego.
 
Wraz z kolegami kursowymi świętował w 2014 r. 40-lecie święceń kapłańskich. Zmarł po ciężkiej chorobie 7 października 2014 r.
 
Eksportacja odbyła się w czwartek o 17.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach, a pogrzeb tamże w piątek 10 października o 10.30.
 
Na pogrzeb duchownego przyjechali księża z diecezji opolskiej, ostrawskiej oraz lwowskiej. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa.
Title