Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Rekrutacja do klasy 1

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie
Już niebawem – 6 marca 2023 r. rozpocznie się w Rudzie Śląskiej nabór na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych. W bieżącym roku zarówno zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jak i rekrutacja kandydatów na wolne miejsca w szkołach znajdujących się poza obwodem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, będzie odbywała się za pomocą elektronicznego systemu naboru VULCAN.

Uprzejmie Państwa prosimy, aby w terminie od 6 do 17 marca 2023 r. założyć konto na platformie naboru, a następnie dokonać elektronicznego zgłoszenia lub złożenia wniosku i dostarczyć niezbędną dokumentację do właściwej szkoły.


Wszelkie informacje dotyczące zasad dokonywania zgłoszenia i składania wniosków, a także terminarz naboru znajdować się będą na stronach internetowych szkół, na oficjalnej stronie Miasta Ruda Śląska, a także na platformie naboru, która znajduje się pod adresem:


https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska/News


Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska: Anna Wlaszczyk, tel. 32 244 90 00, wew. 8622 oraz Piotr Płonka, tel. 32 244 90 00, wew. 8607.

Title