Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Walentynki 2023

Z okazji Dnia Świętego Walentego odbył się krótki apel. 

W tym czqasie rozdano walentynki, mogliśmy dowiedzieć się coś więcej na temat ser wykonanych przez uczniów wszystkich klas, a także wręczono Paulinie z klasy 5-tej nagrodę za naładniejszą walentynkę. 

Title