Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Uroczystość nadania imienia

W dniu 11.10.2022 odbyła się uroczystośc nadania imienia Szkole Postawowej nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej i Miejskiem Przedszkolu nr 14 im. Wesołej Lokomotywy. 

W uroczystości tej wzięli udział zaproszenie goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie wraz z rodzicami. 

Uroczystość składała się z części oficjalnej na holu szkoły, gdzie odsłonięto pamiątkową tablice. W tym miejscu byly także wspaniałe przemiówienia Pani Dyrektor Joanny Nowak, Pana Prezydenta Rudy Śląskiej Michała Pierończyka, Pani Senator RP Doroty Tobiszewskiej, Pana Posła Marka Wesołego, Pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska Kazimierza Myszura, Pani Radnej sejmiku wojewódzkiego Urszuli Koszutskiej, Pana Wojciecha Zająca z delegatury Kuroatorium Oświaty z Gliwic, Pani Naczelnik Urzędu Miejskiego Ruda Śląska Aleksandry Piecko, Pana prof. Andrzeja Klasika, pani prezez Oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej Ireny Gajdzik, Pani Anny Kulawik reprezentującą górników oddziału KWK Ruda. Podczas tej części nasi uczniowie bardzo pięknie odśpiewali hymn państwowy oraz hymn szkoły. Na koniec uroczystości ksiądz Marian Kłus, opiekun naszej kaplicy, pobłogosławił i poświęcił tablicę oraz wszystkich gości. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrałko pana Jacka Knapika - fotoreportera i fotografika, emerytowanych dyrektorów naszych placówek - pani Ireny Kasperek i pani Joanny Kaiser, a także dyrektorów zaprzyjaźnionych rudzkich szkół i przedszkoli. 

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej wszyscy przeszli na salę gimnastyczną, by zobaczyć część artystyczną w wykonaniu uczniów oraz przedszkolaków z naszych placówek.

 

Następnie w korowodzie i przy akompaniamiencie górniczej orkiestry udaliśmy się pod przedszkole, gdzie odłonięta została pamiątkowa tablica. Tutaj także został odśpiewany hymn przez przedszkolaków. Później nastąpiła część nieoficjalna, a więc wszyscy uczniowie, przedszkolaki i ich rodziny zastali zaproszeni na ciasto, lemoniadę oraz ciepły posiłek. W ogrodzie można było także zagrać w dawne śląskie gry, a za zwycięstwo otrzymać nagrodę. 

I w tak miłej atmosferze spędziliśmy to piękne wtorkowe popołudnie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc, wsparcie i uczestniczenie w tym ważnym dla całej naszej społeczności wydarzeniu. 

Title