Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Akcja profilaktyka

Od września2021r. uczniowie naszej szkoły realizowali program "Bieg po zdrowie" opracowany przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jego celem jest zwiększenie wiedzy u uczniów na temat skutków palenia papierosów, uzyskanie przez nich wiedzy na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju oraz pokazanie dzieciom zalet nie palenia.

Finał akcji przypadł na 31 maja, który jest obchodzony jako Światowy Dzień bez Papierosa. W tym dniu czwartoklasiści wzięli udział w warsztatach, podczas których przygotowywali plakaty antynikotynowe, a następnie wraz z p.pedagog wykonali z nich gazetkę na szkolnym holu.

Title