Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Konkurs: "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie pt. "Najpiękniesza pisanka wielkanocna". 

Szanowni nauczyciele, kochane dzieci, drodzy rodzice i opiekunowie.

 

Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej oraz Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera

 

Cel konkursu: podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych, wskazywanie różnorodności technik twórczych, rozbudzanie wyobraźni plastycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rozpowszechnianie ich twórczych osiągnięć.

 

Kategorie wiekowe:

 • Przedszkola - grupa maluchów

 • Przedszkola - grupa średniaków

 • Przedszkola - grupa starszaków

 • Szkoła Podstawowa - klasy I - III

 • Szkoła Podstawowa - klasy IV - VIII

 • Pozostałe placówki oświatowe

 

 1. Technika prac - dowolna.
 2. Zgłaszane prace muszą zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres placówki, nr telefonu, e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica/opiekuna pod kierunkiem którego została wykonana praca. Metryczka musi być dobrze przytwierdzona do pracy.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów prac i ich opiekunów.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora.
 5. Termin i miejsce składania prac - do 28.03.2022 r., Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej / świetlica szkolna /
 6. Ogłoszenie wyników konkursu - 01.04.2022 r. / wysłane e-maile do placówek /
 7. Zapraszamy rodziców, opiekunów do tworzenia prac konkursowych ze swoimi pociechami. Koordynatorki konkursu: Maria Jaskólska, Maria Koj,

 

Telefon kontaktowy: 32 2407668

Title