Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem

Wakacje to dobry czas by miło spędzać czas na rowerze. To także czas, kiedy dochodzi do wielu wypadków z udziałem rowierzystów - zwłaszcza tych nieletnich. Dlatego przypominamy podstawowe zasady poruszania się na rowerze.
Wszystkich bez wyjątku, zarówno pieszych, jak i kierujących obowiązują przepisy zawarte w: Ustawie Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, Ustawie o kierujących pojazdami. Zasady zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności, to reguły, do których użytkownik drogi powinien rygorystycznie się stosować. Zasady te oznaczają, iż należy unikać wszelkiego działania, które mogłoby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, utrudnić go lub narazić kogoś na szkodę. Nie należy również zapominać o zasadach ograniczonego zaufania.

Nim wsiądziesz na rower zapoznaj się z kilkoma ważnymi wskazówkami:

 • Korzystaj z infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów,
 • Jedź z taką prędkością, która pozwoli panować nad rowerem i pozwoli, w miarę możliwości, na szybką reakcję na stwierdzone lub przewidywane zagrożenie,
 • Nie przejeżdżaj po przejściach dla pieszych - żaden pojazd nie ma prawa przejeżdżania wzdłuż po przejściu,
 • Jadąc w mieście na rowerze bądź skoncentrowany, sytuacja w ruchu drogowym ulega szybkim zmianom,
 • Skręcając zawczasu sygnalizuj manewr wyciągniętą ręką. Kierowcy muszą znać twoje zamiary. Przed zmianą pasa upewnij się czy możesz bezpiecznie wykonać ten manewr,
 • Uważaj, gdy przejeżdżasz obok zaparkowanych samochodów. W każdej chwili któryś z tych pojazdów może ruszyć albo mogą w nim zostać otwarte drzwi,
 • Obserwuj również wyjazdy z posesji i parkingów. Kierowcy łatwiej jest zauważyć wolniej przemieszczającego się pieszego, niż szybciej jadącego rowerzysty nie ma szans.
 • Staraj się obserwować nawierzchnię drogi. Wjechanie w ubytek w jezdni może być bardzo niebezpieczne,
 • Pamiętaj, że nie wolno jeździć bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • Nie korzystaj w trakcie jazdy z telefonu, jeśli nie masz zestawu słuchawkowego,
 • Podróżowanie rowerem po zapadnięciu zmroku lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych zwiększa ryzyko wypadków. Pamiętaj, że rower poruszający się po zmroku musi być oświetlony. Używaj również elementów odblaskowych,
 • To, że ty widzisz samochód, wcale nie oznacza, że jego kierowca widzi ciebie,
 • Jeśli możesz nakładaj porządny kask. Urazy głowy to częsty rezultat upadku,
 • Najważniejszy jest rozsądek. Bądź rozważny jadąc na rowerze!
 
Każdego roku dochodzi do wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby rower był sprawny technicznie i właściwie wyposażony.

Rower powinien być wyposażony:

 • w jedno światło pozycyjne barwy białej z przodu,
 • w światło odblaskowe barwy białej z przodu,
 • w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu,
 • w światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu,
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 • sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Przed jazdą rowerem sprawdźmy:

 • czy koła są odpowiednio napompowane?
 • czy hamulce działają prawidłowo?
 • czy sprawne są przednie i tylne światła roweru?
 • czy wyraźnie słychać sygnał ostrzegawczy?
 • czy wszystkie podzespoły są należycie dokręcone?
 • czy prawidłowo jest ustawiona kierownica i siodełko, wyregulowane odpowiednio do wzrostu?
 • czy łańcuch jest odpowiednio naciągnięty?

Prawa i obowiązki rowerzysty

Zgodnie z art. 33 Kodeksu Drogowego:
 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.(...)
 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
 • czepiania się pojazdów.
3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
4. (uchylony)
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 
Jak widać, rowerzyści nie zawsze mogą poruszać się chodnikiem. Niestety wielu z nich łamie przepisy stwarzając zagrożenie dla pieszych. Warto jednak dodać, że piesi również wielokrotnie wykazują się nieznajomością prawa oraz ignorancją znaków pionowych oraz poziomych.

Piesi a ścieżki rowerowe

Niejednokrotnie spotkać możemy się z sytuacją, gdy pieszy porusza się drogą rowerową, mimo znajdującego się obok chodnika. Wynika to nie tylko z braku znajomości prawa ale również ignorowania znaków poziomych i pionowych. Należy pamiętać, iż zarówno ścieżka rowerowa, jak i chodnik posiadają odpowiednie oznaczenie. W większości przypadków również, droga rowerowa wybrukowana jest czerwoną kostką, co powinno być ostrzeżeniem dla pieszego, aby na nią nie wchodzić.
Zgodnie z Kodeksem drogowym, pieszy może poruszać się drogą dla rowerów tylko w przypadku braku chodnika lub pobocza lub braku możliwości korzystania z nich. Pieszy korzystający ze ścieżki rowerowej, oprócz osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. Za niestosowanie się do tych przepisów, może zostać ukarany mandatem karnym.
 
Title