Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Powtórka przed sprawdzianem (dzień 6)

Zachęcamy uczniów klasy 8, a także 7 do rozwiązania kolejnych arkuszy przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Plik z zadaniami:

powtórka dzień 6

 

Link do zakładki:

CKE - egzamin ósmoklasisty

 

Rozwiązania:

odpowiedzi dzień 6

Title