Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Powtórka przed sprawdzianem (dzień 3)

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała trzeci plik z powtórką do egzaminu ósmoklasisty. Zachęcamy do jego rozwiązania. Poprawne odpowiedzi zostaną podane w godzinach popołudniowych. 

Proszę klikną na poniższy link, aby otworzyć plik pdf z zadaniami: 

szybka powtórka przed egzaminem - dzień 3

 

Plik dźwiękowy z języka angielskiego:

nagranie angielski

 

Plik dźwiękowy z języka niemieckiego:

nagranie niemiecki

 

Link do zakładki:

CKE - egzamin ósmoklasisty

 

Rozwiązanie:

odpowiedzi - dzień 3

 

Title