Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Konkurs na plakat: "O rudzki mikrofon"

Szanowni Państwo!

Młodzieżowa Rada Ruda Śląska ogłasza konkurs na najlepszy plakat techniką komputerową, który organizowany jest 9 maja w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Termin przysyłania grafik komputerowych w formacie jpg na adres mailowy orudzkimikrofon@gmail.com upływa 3 kwietnia 2020 roku. 

W konkursie wziąć mogą udział uczniowie wszystkich rudzkich placówek oświatowych. Laureat oztsanie ogłoszony 10 kwietnia na facebookowym profilu konkursu oraz na profilu Młodzieżowej Rady Miasta. 

Organizator przewiduje atrakcyjną nagrodę rzeczową, która zaostanie wręczona laureatowi w trakcie trwania konkursu w MCK im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. 

Mamy nadzieję, że uczniowie chętnie wezmą udział w tym konkursie i wykorzystają swoje umiejętności grafiki komputerowej. 

 

Z poważaniem

Kinga Kuberek

MRM Ruda Śląska

Title