Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Konkurs wiedzy Omnibus

7-mego marca odbywał się konkurs wiedzy Omnibus, w którym swe wiadomości i umiejętności wykraczające poza program klasy trzeciej sprawdzała Agata. 

Na wyniki tego konkursu będziemy musieli jeszcze kilka dni zaczekać. 

Title