Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śląskiej

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-04-10

  Imieniny: Borysławy, makarego

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1072203
  • Do końca roku: 265 dni
  • Do wakacji: 76 dni

Ocenianie uczniów

Klasy 4 - 8 oceniane są procentowo według następującego przelicznika:

Procenty Ocena z przedmiotu Ocena z zachowania
98,0% - 100% celujący celujące
90,0% - 97,99% bardzo dobry bardzo dobre
75,0% - 89,99% dobry dobre
50,0% - 74,99% dostateczny poprawne
30,1% - 49,99% dopuszczający nieodpowiednie
0% - 30,0% niedostateczny naganne