Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Rozkład dnia

Godziny lekcyjne:

1 lekcja       800 - 845

2 lekcja       855 - 940

3 lekcja       950 - 1035

4 lekcja     1045 -1130 

Przerwa obiadowa 1130 - 1145

5 lekcja     1145 - 1230

6 lekcja     1240 - 1325

7 lekcja     1335 - 1420

8 lekcja     1430 - 1515