Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Kronika grupy Pacholęta

W szkole znajduje się również Kronika grupy Pacholęta.

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami uczniów

należących do tej grupy oraz z ich rysunkami. 

Artykuły