Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

TOEFL Junior®

TOEFL Junior® - certyfikat z języka angielskiego dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. 

 

Czym jest certyfikat TOEFL Junior®?

TOEFL Junior® to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego. Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru weryfikujący umiejętność czytania, słuchania oraz rozumienia tekstów. Mierzy znajomość języka od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Upper-Intermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady Europy).

TOEFL Junior® jest miernikiem biegłości językowej i postępów w nauce ucznia. Co więcej TOEFL Junior® jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

TOEFL Junior® to przede wszystkim:

  • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
  • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
  • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
  • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
  • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
  • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
  • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
  • Cenny dodatek do portfolio uczniów

Źródło: www.etsglobal.org