Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Pasowanie kl. 1 sp