Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Ciekawe zajęcia w kl. 1-2 sp