Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 17 czerwca br. (piątek) o godz. 1530 w sali 102 odbędzię się spotkanie Rady Rodziców, na które w imieniu Pani Dyrektor serdecznie zapraszamy.