Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Zebrania z rodzicami - 9.05.2016

Wszystkich rodziców i opiekunów serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami klas. 

Zebrania odbędą się w godzinach podanych uczniom przez wychowawców klas.