Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Wyprawka szkolna

Rodzice uczniów, którzy złożyli we wrześniu wnioski na wyprawki szkolne proszeni są do odbioru pieniążków za zakupione podręczniki w pokoju nr 114 w dniach: środa od 8.30 do 14.00 lub czwartek od 9.00 do 17.00.

Przypominamy, że podstawą do wypłaty są faktury, rachunki lub w wyjątkowych sytuacjach oświadczenia o zakupie podręczników.