Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Piszą o naszym plenerze malarskim

rscom

Informacje na temat pleneru malarskiego znajdują się również na stronie internetowej dwóch rudzkich portali.