Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Podręczniki 2011/2012

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2011/2012

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia  nr 4/V/2011
z dnia 30 maja 2011 r.

Szkoła Podstawowa

I etap edukacyjny

Klasa I

Wesoła Szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1

Autorzy: Stanisław Łukasik, Helena Petkowicz i In.

Podręcznik cz. 1-5

Karty pracy  cz. 1-5

Wyprawka cz. 1-5

(wydawnictwo WSiP)

Nr dopuszczenia MEN 136/1/2009

J. angielski: Bugs World 1 (Macmillan) Nr MEN 30/1/2009

Religia: W domu i rodzinie Jezusa

Klasa II

Wesoła Szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2

Autorzy: Stanisław Łukasik, Helena Petkowicz i In.

Podręcznik cz. 1-5

Karty pracy  cz. 1-5

Matematyka cz. 1-5

Wyprawka cz. 1-5

(wydawnictwo WSiP)

Nr dopuszczenia MEN 136/2/2010

J. angielski: Bugs World 2 (Macmillan) Nr MEN 30/2/2010

Religia: Bliscy sercu Jezusa

Klasa III

Wesoła Szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3

Autorzy: Stanisław Łukasik, Helena Petkowicz i In.

Podręcznik cz. 1-5

Karty pracy  cz. 1-5

Matematyka cz. 1-5

Wyprawka cz. 1-5

(wydawnictwo WSiP)

Nr dopuszczenia MEN 136/2/2010

J. angielski: Bugs 3 (Macmillan) Nr MEN131/07

Religia: Jezusowa wspólnota

II etap edukacyjny

Klasa IV

J. polski: Czarowanie słowem.(WSiP) Nr MEN 153/08 + ćwiczenia

Historia: My i Historia (DEMART) Nr MEN 21/03 + ćwiczenia

J. angielski: New English Zone 1. (OXFORD UNIVERSITY PRESS). Nr MEN 87/02.

Matematyka: MATEMATYKA 2001 (WSiP) Nr MEN 5/08 + ćwiczenia

Przyroda: Mój świat (Nowa Era) Nr MEN 53/02 + zeszyt ćwiczeń

Plastyka: Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. (WSiP) Nr MEN 55/05

Muzyka: Wędrówki muzyczne. Podręcznik dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Część 1. (NOWA ERA)  Nr MEN 19/06

Technika: Pieszo a rowerem (Nowa Era) Nr MEN 124/02 odręcznik z CD- karta rowerowa

Religa: Zaproszeni przez Boga

klasa V

J. polski: Czarowanie słowem.(WSiP) Nr MEN 14/09/S + ćwiczenia

Historia: My i Historia. (DEMART) Nr MEN 307/03 + ćwiczenia

J. angielski: New English Zone 2. (OXFORD UNIVERSITY PRESS) + ćwiczenia Nr MEN 119/06

Matematyka: MATEMATYKA 2001 (WSiP) Nr MEN 20/08 + ćwiczenia

Przyroda: Mój świat (Nowa Era) Nr MEN 124/03 + zeszyt ćwiczeń

Plastyka: Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. (WSiP) Nr MEN 55/05

Muzyka: Wędrówki muzyczne. Podręcznik dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Część 2. (NOWA ERA)  Nr MEN 19/06

Technika: Technika wokół ciebie (Nowa Era) Nr MEN 165/03

Informatyka: Informatyka 2000 (Czarny kruk) Nr MEN 206/99

Wychowanie do życia w rodzinie: Wędrując ku dorosłości; T. Król, (Rubikon) Nr MEN 189/99

Religia: Obdarzeni przez Boga

 

Klasa VI

J. polski Czarowanie słowem (WSiP) Nr MEN 38/08 + ćwiczenia
Historia My i Historia. (DEMART) Nr MEN 12/05 + ćwiczenia
J. angielski New English Zone 3. (OXFORD UNIVERSITY PRESS) +  ćwiczenia Nr MEN 119/06
Matematyka MATEMATYKA 2001 (WSiP) Nr MEN 6/08 + ćwiczenia
Przyroda Mój świat (Nowa Era) Nr MEN 147/04 + zeszyt ćwiczeń
Plastyka Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. (WSiP) Nr MEN 55/05
Muzyka Wędrówki muzyczne. Podręcznik dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Część 2. (NOWA ERA)  Nr MEN 19/06
Informatyka Informatyka 2000 (Czarny kruk) Nr MEN 206/99
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości; T. Król, (Rubikon) Nr MEN 189/99
Religia Przemienieni przez Boga

 

Gimnazjum
III etap edukacyjny

Klasa I

J. polski Bliżej słowa (WSiP) Nr MEN 27/1/2009 Podręcznik + ćwiczenia (nowa wersja)
 Historia Historia 1. Podręcznik dla Gimnazjum. (Operon) Nr MEN 189/1/2009
 J. angielski Voices  Macmillan Nr 313/1/2011
 J. niemiecki aha! Neu - 1A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących (WSiP) Nr MEN 13/1/2009

aha! Neu - 1B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących (WSiP) Nr MEN 13/2/2009

 Matematyka MATEMATYKA 2001 (WSiP) Nr MEN 39/1/2009 Podręcznik + ćwiczenia
 Fizyka Spotkania z fizyką cz. I (Nowa Era) Nr MEN 93/1/2009
Chemia Chemia Nowej Ery cz. 1 (Nowa Era) Nr MEN 49/1/2009
Biologia Bliżej biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część I (WSiP) Nr MEN 74/1/2009 + ćwiczenia
Geografia Puls Ziemi  Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum  (Nowa Era) Nr MEN 5/1/2009 +ćwiczenia
Plastyka Bliżej sztuki (WSiP) 68/2009
Muzyka Zeszyt muzyczny. Słuchanie muzyki. Gimnazjum (GAWA) 1/2009
Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. (Operon) Nr MEN 199/2009
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum Nr MEN  205/2009
Religia Jezus uczy i zbawia

 

Klasa II

J. polski Bliżej słowa (WSiP) Nr MEN 27/2/2009 Podręcznik + ćwiczenia
Historia Historia 1. Podręcznik dla Gimnazjum. (Operon) Nr MEN 189/2/2010
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie cz. I (Operon) Nr MEN 96/1/2009
J. angielski Switch into English 2 (Macmillan) 43/2/2009
J. niemiecki

aha! Neu - 2A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących (WSiP) Nr MEN 13/3/2009

aha! Neu - 2B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących (WSiP) Nr MEN 13/4/2010

Matematyka MATEMATYKA 2001 (WSiP) Nr MEN 39/2/2009 Podręcznik + ćwiczenia
Fizyka Spotkania z fizyką cz. II (Nowa Era) Nr MEN 93/2/2010
Chemia Chemia Nowej Ery cz.2 (Nowa Era) Nr MEN 49/2/2009
Biologia Bliżej biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część II (WSiP) Nr MEN 74/2/2009 + ćwiczenia
Geografia Puls Ziemi Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum (Nowa Era) Nr MEN 5/2/2010 + ćwiczenia
Informatyka Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Nr MEN 75/2009 Grupa Wydawnicza "Helion" S.A. (podręcznik do klasy II i III)
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum Nr MEN 205/2009
Religia Jezus działa i zbawia

 

Klasa III

J. polski Bliżej słowa (WSiP) Nr MEN 4/09 27/3/2010 + ćwiczenia
 Historia  Historia 3 (Operon) Nr MEN 189/3/2011
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie cz. II (Operon) Nr MEN 96/2/2010
J. angielski Switch into English 3 i 4 (Macmillan) 43/3/2009 
J.niemiecki

aha! Neu - 3A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących (WSiP) Nr MEN 13/5/2009

aha! Neu - 3B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs  podstawowy dla początkujących (WSiP) Nr MEN 13/6/2010

 Matematyka MATEMATYKA 2001 (WSiP) Nr MEN 39/3/2009 Podręcznik + ćwiczenia cz.1
 Fizyka Spotkania z fizyką cz. III (Nowa Era) Nr MEN 93/3/2010
 Chemia Chemia Nowej Ery cz.3  (Nowa Era) Nr MEN 49/3/2009 49/4/2009
 Biologia Bliżej biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część III (WSiP) 
Nr MEN 74/3/2009 + ćwiczenia
 Geografia Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum  (Nowa Era) Nr MEN 5/3/2010
 Informatyka Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Nr MEN 75/2009 Grupa Wydawnicza "Helion" S.A. (podręcznik do klasy II i III)
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do 
 życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum (Rubikon)
 Nr MEN 205/2009
Religia Jezus prowadzi i zbawia
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum (Nowa Era) Nr MEN 17/2009