Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Wigilie klasowe 2009