Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

O powietrzu na Wydziale Fizyki w Katowicach

Grupa uczniów z najstarszych klas naszej szkoły wzięła udział w wykładach dotyczących powietrza na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 

Wiadomo nie od dziś, że człowiek najszybciej uczy się przez doświadczenie. Dlatego też wykłady na Wydziale Fizyki są pasmem doświadczeń, w których biorą udział uczniowie - Marcin leciał na poduszkowcu, Michał starał się zatrąbić na trąbce, a Rafał z kilkoma innymi uczniami pił na czas sok przez słomkę (każdy z chłopaków miał słomkę innej długości). To zadanie wygrał Rafał, gdyż miał najkrótszą słomkę.