Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Wielkanocne śniadanie w młodszych klasach

Uczniowie namłodszych klas spotkali się ze swoimi wychowawczyniami na wielkanocnym śniadaniu.