Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydent Miasta Rudy Śląskiej udostępniamy Państwu dokumenty wraz z zarządzeniem odnośnie rekrutacji do szkół i przedszkoli.

W załączniku udostępniamy Państwu również dokumenty potrzebne by zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a także zgodę na udostępnianie danych osobowych. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami.